Vi är en premie tillverkare av tvättmaskiner, fyllningsmaskiner, tak maskiner, etiketteringsmaskiner och olika förpackningsmaskiner osv i livsmedel, kemikalier och läkemedelsindustrin.