Vi er en premium produsent av vaskemaskiner, fyllemaskiner, capping maskiner, etiketteringsmaskiner og forskjellige emballasjemaskiner etc i mat, kjemiske og farmasøytiske industri.
--> [if lt IE 9]>