हामी वाशिंग मिसिन, भर्नु मिसिन, कैपिंग मिसिन, लेबलिंग मिसिन, र विभिन्न पैकिंग आदि मिसिन भोजन, रसायन र औषधि उद्योग को एक प्रिमियम निर्माता हो।
--> [if lt IE 9]>