ພວກເຮົາມີຄວາມຜູ້ຜະລິດຂາຍໃນເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ເຄື່ອງຕື່ມ, ເຄື່ອງຕ່ອງໂສ້ປິດຝາ, ເຄື່ອງຕິດສະຫຼາກ, ແລະເຄື່ອງບັນຈຸຕ່າງໆແລະອື່ນໆໃນອາຫານ, ສານເຄມີແລະອຸດສາຫະກໍາຢາ.