Είμαστε ένας κατασκευαστής premium των πλυντηρίων ρούχων, μηχανές πληρώσεως, καλύπτοντας μηχανές, μηχανήματα σήμανσης, καθώς και διάφορες μηχανές συσκευασίας κλπ σε τρόφιμα, χημικά και φαρμακευτικά βιομηχανίες.
--> [if lt IE 9]>